In gesprek met Gerrit Jan Veldhoen en Kees BrugmanTerug naar het overzicht

Gerrit Jan Veldhoen en Kees Brugman

De programmalijn Sterke steden werkte in 2012 hard aan het vaststellen van het werkprogramma. Maar ook het besluit van de provincie om het topproject Spoorzone te faciliteren met een financiële bijdrage is vermeldenswaardig. ‘Als we het hebben over de hoogtepunten van Sterke steden, dan zijn dit ze’, zegt wethouder van Kampen en trekker van de programmalijn Gerrit Jan Veldhoen.

Maar de weg ernaartoe is ook het vermelden waard. Programmaleider Kees Brugman: ‘Tijdens de interactieve Nooterhofsessies hebben we de vier O’s verbonden: overheid, onderzoek, onderwijs en ondernemers. We hebben gezamenlijk de richting vastgesteld voor de programmalijn.’ ‘Als ZKN leveren wij vooral strategische denkkracht’, zegt Veldhoen, ‘de andere partners dragen op hun manier een eigen steentje bij. Bij sommige initiatieven speelt de overheid helemaal geen rol. Met de culinaire kwaliteit van Zwolle of Kampen kunnen ondernemers zelf wel aan de slag, daar hebben ze de overheid niet voor nodig.’ ‘Wel kijken we of er verbinding tot stand komt’, zegt Brugman. ‘Want Jonnie Boer is belangrijk, maar dankzij de regio kan hij zijn grote kwaliteit leveren. En dankzij de samenwerking met partners is zijn topklas bij Deltion ontstaan.’ Verbinden, bruggen bouwen en netwerken, dat is de toegevoegde waarde die ZKN levert, vinden Veldhoen en Brugman, daar vloeit nieuwe energie uit voort.

Kansen verzilveren

In het werkprogramma van Sterke steden zijn zeventien projecten benoemd op het gebied van het vestigingsklimaat, bereikbaarheid en economie. ‘Daarmee stralen we een grote ambitie uit’, zegt Veldhoen. ‘We hebben er zes  zogenaamde ‘vliegwielprojecten’ uitgehaald waarop we focussen in 2013.’ Brugman: ‘Zoals hét project Spoorzone, een complex proces waarin het aankomt op het verbinden van partijen en waarin we de netwerkstad in samenhang kunnen positioneren. We hebben helder voor ogen wat de belangrijkste en meest uitdagende opgaven zijn. Ook de twee binnensteden verdienen aandacht als je kijkt naar de kwaliteit die beide steden te bieden hebben. Daar zijn veel kansen te verzilveren.’
De verbinding tussen beide steden is zo’n kans. Veldhoen: ‘De Kamperlijn moet er komen om Stadshagen te verbinden. Kop Spoorlanden in Kampen heeft een impuls nodig om het vertrekpunt te worden naar de prachtige binnenstad van Kampen.’ Als stip op de horizon lonken de Hanzedagen in 2017. ‘Dan moet Kampen er spic en span bijliggen. Als vertrekpunt voor een nog mooiere toekomst.’

Meer wordt minder

Om de ambitie van ZKN te realiseren, mag meer tempo gemaakt worden, vindt Veldhoen. ‘Ook de noodzakelijke focus op de binnensteden is nog niet aangebracht’, constateert Brugman. ‘We hebben de koers wel neergezet en de organisaties werken hard. Maar nu moeten we stappen zetten in de programmalijn. Welke energie brengen we teweeg? Daarin is scherpte nodig.’
De crisis zorgt daarin voor een eigen dynamiek. Veldhoen: ‘In het huidige klimaat willen we meer, maar het wordt minder.  De minister haalt middelen weg voor bereikbaarheidsprojecten waaraan we al tien jaar hard hebben gewerkt. Dat is teleurstellend. De bezuinigingen op infrastructuur raken ZKN ook.’
Brugman: ‘Mooi is wel dat staatssecretaris Atsma op zijn laatste werkdag nog net een besluit heeft genomen over IJsseldelta Zuid, het Reevediep, waardoor dat project precies die stap verder kon komen die nodig was. Daarin hebben we echt verbindingen tot stand gebracht.’ Veldhoen: ‘De regio heeft zich enorm krachtig gemobiliseerd zodat dat besluit toch nog genomen kon worden. Het was een voorrecht om daar een bijdrage aan te kunnen leveren.’

Water

In 2013 hoopt de programmalijn Sterke steden met nieuwe initiatieven te komen om datgene te ondersteunen wat al in gang is gezet. ‘Naast datgene wat al genoemd is, staat ook waterveiligheid op de agenda’, zegt Veldhoen. ‘De kracht van het water kan veel brengen. Soms bedreigingen, vaak kansen. In de proeftuin Water gebeuren allerlei innovatieve dingen op het gebied van recreatie en toerisme en op het gebied van transport en watergebonden bedrijvigheid. Dat moeten we uitnutten.’

Interview door Lydia Lijkendijk t.b.v. Jaarverslag ZKN 2013