In gesprek met René de HeerTerug naar het overzicht

René de Heer

Zwolle gaat voor een gastvrije en bereikbare stad, nu en in de toekomst. Die twee termen, gastvrij en bereikbaar, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wethouder René de Heer: “In onze verkeersaanpak, dat deel uitmaakt van het Beter Benutten programma, hebben we dan ook beide doelen voor ogen. De reiziger moet in alle vrijheid kunnen kiezen. Er is namelijk geen sector in de maatschappij waar die wens elke dag zo nadrukkelijk speelt als bij vervoer.”

De moderne mobilist bepaalt zelf hoe hij of zij van A naar B wil. Vaak is snelheid daarbij de belangrijkste factor, of comfort. Soms spelen sociale factoren een rol, of wil je onderweg nog werk kunnen verzetten. Volgens De Heer speelt Zwolle daar op in. “Dat doen we door heel gericht te kijken naar de knelpunten die reizigers zelf ervaren. En hoe we oplossingen kunnen bieden zodat mensen ook echt ervaren dat we redeneren vanuit gastvrijheid. Daarbij hebben we de ambitie om samen met de weggebruikers te inventariseren wat er echt op straatniveau aangepakt kan worden om de totale bereikbaarheid in de stad te verbeteren.”

Betere doorstroming

In het grotere geheel gaat het bij bereikbaarheid om twee dingen. Als eerste moet de infrastructuur daarop ingericht zijn. In en direct om Zwolle is dat op orde. Natuurlijk zijn er altijd wensen, zeker voor een stad waarvoor de goede bereikbaarheid een van de belangrijkste succesfactoren is. “Daarom wordt er vanaf maart gewerkt aan de Burgemeester Roelenweg. Deze wordt gereconstrueerd zodat het verkeer richting de binnenstad, dat in de afgelopen jaren flink is toegenomen, beter kan doorstromen. Files op dit knelpunt worden zo verminderd en onveilige situaties worden voorkomen. De reconstructie aan de Roelenweg is een van de diverse samenhangende maatregelen die wij van 2012 tot en met 2016 aan de westkant van de binnenstad gaan uitvoeren. Eerder al hebben we de voor de betere doorstroming van auto en bus de Katerdijk gereconstrueerd. Na de Roelenweg gaan we verder aan de slag met de Pannekoekendijk, Harm Smeengekade en de Willemskade om ook hier auto en bus te faciliteren.”

Maatregelen

Het tweede aspect is aansluiten bij het streven van de Provincie Overijssel en de Rijksoverheid: zorgen dat het bestaande wegennet zo goed mogelijk benut wordt, onder meer door mensen te ondersteunen efficiënter te reizen. Voor deze regio is de gemeente Zwolle daarin een van de koplopers binnen het programma Beter Benutten Zwolle Kampen Netwerkstad. Volgens De Heer zet de gemeente verschillende maatregelen in die rechtstreeks met de doorstroming van het verkeer te maken hebben. Bijvoorbeeld dynamische verkeerverwijzing en gastvrije verkeersregelaars, vooral bij evenementen in de stad met een grote toeloop. “Maar we kijken ook naar andere mogelijkheden om drukte in de spits tegen te gaan. Zo zijn we in de gemeentelijke organisatie bezig met ‘het nieuwe werken’, waarbij medewerkers de mogelijkheid hebben om flexibeler om te gaan met hun werktijden en werkplek. Daarnaast is Zwolle door de Fietsersbond genomineerd voor Fietsstad 2014, iets waar ik ontzettend trots op ben. Dit is een belangrijke erkenning dat het Zwolse fietsklimaat echt voorop loopt en wij dagelijks hard aan het werk zijn om hindernissen en problemen voor fietsers weg te nemen. Wat er ook toe bijdraagt dat mensen gestimuleerd worden om als vervoersmiddel de fiets te kiezen.”

Aantrekkelijke reisalternatieven

De lokale en regionale bedrijven, instellingen en andere publiekstrekkers, veelal ook lid van het koplopersteam Beter Benutten ZKN, ontwikkelen aantrekkelijke reisalternatieven voor studenten, werknemers en bezoekers. “Zo zorgen we er samen voor dat er op lokaal en re­gionaal niveau al concreet gestuurd wordt op het beter later aansluiten van de reiswensen en de beschikbare infra­structurele capaciteit. Over grote evenementen gesproken: op 6 maart vindt het Beter Benutten congres plaats in het IJsseldelta Center in Zwolle. Fantastisch dat er dit jaar voor Zwolle gekozen is. Ook, of moet ik zeggen juist, voor deze bijeenkomst zullen we uiteraard zorgdragen voor een goede afwikkeling van het verkeer”, aldus De Heer.