In gesprek met Henk Jan Meijer, voorzitter Zwolle Kampen NetwerkstadTerug naar het overzicht

Henk Jan Meijer, voorzitter Zwolle Kampen Netwerkstad

"Zwolle Kampen Netwerkstad staat op de rails. De opening van de Hanzelijn in 2012 is daar een mooie verbeelding van. De kansen voor deze regio zijn buitengewoon goed als we met aandacht en zorg de juiste accenten plaatsen. Dat is wat een onlangs uitgevoerde Strategische Verkenning 2040 ons laat zien" aldus Henk Jan Meijer. 
 

Toekomstbestendige projecten

Henk Jan vervolgt: "Dankzij deze verkenning kunnen we zien of onze programma’s en projecten toekomstbestendig zijn. Maar ook waar we die kunnen versterken".

Verbindingen leggen

Zwolle Kampen Netwerkstad vervult een centrumfunctie in het noordoosten van Nederland. We kunnen als groeiregio onze knooppuntfunctie versterken. Met name door goede verbindingen te leggen met andere centra, zoals Kennisregio Twente. En als we wat verder kijken, dan heeft Zwolle Kampen Netwerkstad toekomst als groeiregio in het verlengde van de Noordvleugel van de Randstad.

Innovatiekansen

Henk Jan: "Dankzij onze ligging in de IJssel-Vechtdelta onderscheiden we ons. En dat schept innovatiekansen, vooral in het licht van de wateropgave. Dit jaar werken we onze potenties uit in een Werkprogramma voor 2012-2015, met richtinggevende en toekomstbestendige programma’s en projecten".

Meer samenwerkingscoalities

Zwolle Kampen Netwerkstad kent een lichte, flexibele samenwerkingsconstructie. Henk Jan: "Dat geeft ons de mogelijkheid slagkracht te organiseren. En dat is nodig, want de opgaven waar we voor staan gaan verder dan de provinciale en landsdelige grenzen. Daarom onderzoeken we ook of we tot meer samenwerkingscoalities kunnen komen. Zwolle Kampen Netwerkstad kan daarbij een stevige drager zijn voor meer regionale impulsen".

Er samen wat van maken

 "De belangrijkste factor voor het slagen van onze samenwerking is de wil van de partners om er samen wat van te maken. We zijn samen trots wanneer we zaken voor elkaar hebben gekregen. Dankzij deze waardevolle samenwerking kunnen we met kracht samen verder op deze koers", aldus Henk Jan.

Januari 2012