In gesprek met René de HeerTerug naar het overzicht

René de Heer

De Zwolse wethouder René de Heer is trekker van de programmalijn Economie. Hij wil bedrijvigheid en kennis aan elkaar knopen om de regio economisch verder te ontwikkelen. ‘Dat vind ik als bestuurder van belang. En het levert ook resultaat op: Zwolle Kampen Netwerkstad is een heel aantrekkelijke vestigingsplek voor bedrijven. Niet omdat bestuurders dat bedenken, maar omdat het zo is.’

Zoeken naar verbreding

Het zoeken van de verbreding, dat ziet René de Heer als het belangrijkste resultaat dat de programmalijn Economie bereikte in 2011. ‘Economie houdt niet op bij de gemeentegrenzen van Zwolle en Kampen. Het heeft een veel bredere uitstraling. Dat resulteerde in de intentieovereenkomst die 16 gemeenten in september ondertekend hebben. Gemeenten uit de regio willen, over gemeentegrenzen heen, graag samenwerken met Zwolle en Kampen. De Netwerkstad werkt als een soort magneet waar plaatsen bij aan willen haken om ondernemers de ruimte te geven en belemmeringen weg te nemen om gezamenlijk aan de slag te kunnen.’

Innovatie

Die samenwerking richt zich op een zestal strategische clusters. Binnen het cluster Nieuwe Materialen zijn bijvoorbeeld belangrijke stappen gezet op weg naar het Polymer Science Park. Bedrijven als DSM, Wavin maar ook klein MKB slaan de handen ineen met onderwijsinstellingen als Windesheim en Deltion om nieuwe kunststof materialen te ontwikkelen. ‘De houding van bestuurders en bedrijven is: we moeten het met z’n allen doen in deze regio. Dat leidt tot concrete innovatie op materialen en procédés, tot een open innovatiesysteem’, zegt De Heer. ‘Daardoor binden we hoog opgeleide mensen aan de regio. Bovendien wordt het Polymer Science Park een campus waar studenten kunnen leren, dus we verstevigen hiermee het opleidingsniveau van de regio. Deze studenten zijn weer de ondernemers van de toekomst.’

 

‘Economie houdt niet op bij de gemeentegrenzen’

 

Duurzaamheid

Kunststof materialen zijn onmisbaar in de samenleving, maar de term klinkt niet erg duurzaam, erkent De Heer. Terwijl duurzaamheid ook onderdeel uitmaakt van de programmalijn. ‘Je kunt de term ‘duurzaamheid’ strikt economisch aanvliegen’, stelt hij. ‘Dan kijken we welke duurzame handel we kunnen realiseren in deze regio. Maar duurzaamheid fungeert ook als satéprikker die dwars door alle programmalijnen heen gaat; willen we onze regio robuust en stevig houden, dan moet je bij alles wat je doet ook nadenken over afval en energiestromen.’ 
De huidige economische crisis is erg vervelend, maar schept ook mogelijkheden en kansen op innovatie, stelt De Heer. ‘Duurzaamheid helpt ons om verder te kijken dan nu. Over vele jaren moet het er hier ook nog fris uitzien. De bestuurlijke samenwerking van ZKN helpt ons om over grenzen van programmalijnen heen te stappen en onderwerpen, zoals duurzaamheid, integraal aan te pakken. Waarbij je wel op moet passen dat je dingen niet te groot maakt. Het is onze taak als overheid om het economische systeem waarbinnen ondernemers ondernemen zo goed mogelijk te faciliteren en zonder belemmeringen te laten werken.’

Koers

Als uitvloeisel van de getekende intentieovereenkomst stellen betrokken bestuurders samen met ondernemers een investeringsagenda op met kernthema’s. ‘Met deze agenda kloppen we aan bij de provincie die de wettelijke taak heeft om de regionale economie te stimuleren. En samen met de provincie kunnen we ook aanhaken bij de nationale agenda.’ De Heer verwacht dat er stevige businesscases op de agenda komen. Onderwerpen die op haalbaarheid zijn getoetst en waar bestuurders, ondernemers en kennisinstellingen brood in zien. En waarin zij elk op hun eigen manier willen investeren. ‘Want samenwerken is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. We krijgen dus geen agenda met weidse vergezichten, maar een concrete, richtinggevende agenda die voldoet aan de innovatiebehoefte van de regio. En ik kan me voorstellen dat we als regio een innovatieloket faciliteren waar alle betrokkenen met vragen terecht kunnen.’  

Verbeterpunt

Niet alles is in 2011 gerealiseerd wat De Heer graag af had willen tikken. ‘De haalbaarheidsonderzoeken zijn bijvoorbeeld nog niet allemaal afgerond terwijl we dat wel hebben aangekondigd. Dat plaagt me, want ik wil graag in volle vaart aan de slag. Een onderwerp als Vrijetijdseconomie, één van de clusters, roept echt om actie want toerisme is voor veel ondernemers een bron van inkomsten. Ik hoop dat we in het eerste kwartaal van 2012 daarin stappen kunnen zetten.’

Interview: Lydia Lijkendijk