In gesprek met Henk Jan Meijer en Harry TimmermanTerug naar het overzicht

Henk Jan Meijer en Harry Timmerman

Zwolle Kampen Netwerkstad is sinds 2001 bezig met het behartigen van de belangen van de beide steden en inmiddels ook van de wijde regio. In die tijd is de wereld veranderd. Het gaat niet meer over het wegzetten van overvloed, maar over de verdeling van schaarste. Tegen die achtergrond praten de Zwolse burgemeester Henk Jan Meijer en Harry Timmerman, secretaris van de provincie, over ZKN en hun betrokkenheid daarbij vanuit de regiegroep.

In 2012 is veel over investeringen gesproken binnen de regiegroep. ‘We hebben prioriteit gegeven aan het project Spoorzone in de programmalijn Sterke steden’, zegt Meijer. ‘Ook over het nationaal gebied IJsseldelta in Kampen, de verkenning van de wateropgave, zijn belangrijke beslissingen genomen. Zelf heb ik altijd de Kamperlijn als icoon van ZKN gezien. Dat wordt dus geen lightrail. Wat het wel wordt, daar moeten we ons op heroriënteren.’ Timmerman: ‘We hebben elkaar gevonden in het creëren van gemeenschappelijke ambities. Daar waren we succesvol in. Nu is de kunst elkaar vast te houden in het afslanken. Het komt aan op het aanbrengen van scherpte. Wat gaan we vasthouden nu het minder wordt? Dat is de opgave voor de komende tijd.’

Over grenzen heen

In 2012 kwam de discussie op over ZKN en de Regio Zwolle. ‘Daar zijn we redelijk adequaat uitgekomen’, vindt Timmerman. ‘Er zijn meer werelden dan ZKN, de wereld stopt niet bij onze grenzen.’ Meijer: ‘We hebben, zonder irritaties naar elkaar, uitgesproken wat Zwolle Kampen doet en wat de regio doet.’ Timmerman: ‘Je loopt wel eens tegen onderlinge lastigheden aan, we hebben ons voortdurend te verhouden tot nieuwe werkelijkheden. Er dienen zich een paar ingewikkelde kwesties aan. Voor mij is wel de vraag, vooral in deze tijd nu partners allemaal sterk moeten bezuinigen, hoe sterk het verband is. Kunnen we in essentie de verbinding met elkaar houden? Blijven we in balans of ontstaat er toch onderlinge argwaan hier of daar?’

Samenwerking

De komst van de Hanzelijn in 2012 verbeeldt de verbinding in de Netwerkstad op een heel fysieke manier. ‘De Havenvisie, waarbij we Meppel hebben betrokken, verbindt ook de regio. Grenzen zijn niet dogmatisch’, zegt Meijer. ‘Daar komt bij dat we, nu de samenwerking binnen ZKN er is, elkaar ook kunnen vinden op andere terreinen. Denk aan het Shared Service Centrum. Dat was niet tot stand gekomen als we binnen de Netwerkstad niet al goed samenwerkten. Bestuurders én ambtenaren treffen elkaar vaker, je leert elkaar kennen, er is minder wantrouwen. Dat helpt mee om zaken te realiseren en te zoeken naar voordelen. Kunnen we op delen misschien nog verdergaander samenwerken?’ Timmerman: ‘Met het vertrek van de Zwolse gemeentesecretaris Oenze Dijkstra in 2013 ontstaat er wat dat betreft een nieuwe dynamiek. Dat is spannend. Een punt van aandacht blijft wat mij betreft de betrokkenheid van raden en staten, die moeten we er wel bij zien te houden.’ Meijer: ‘Bij concrete onderwerpen lukt dat het beste.’

Zorg en cultuur

Zorg en cultuur zijn thema’s waarop de samenwerking niet vanzelf verloopt binnen ZKN. ‘We concentreren ons meer op kerntaken’, zegt Meijer, ‘de veranderende omgeving zorgt voor discussie in en over het sociale domein. Je ziet overal schaalvergroting om kosten te drukken. Dat zou bij cultuur ook wel kunnen.’

Toekomst

Meijer en Timmerman zien de toekomst van samenwerken in de netwerkstad met vertrouwen tegemoet. ‘Maar of ZKN over tien jaar nog in deze vorm bestaat, weet ik niet’, zegt Meijer. ‘Verder ontwikkelen blijft nodig.’ Timmerman: ‘Het bestaan van ZKN is ook geen doel op zich. Sterker nog: als we over tien jaar in hetzelfde verband nog steeds zo actief zijn, dan zijn er waarschijnlijk dingen niet goed gegaan. Omdat de wereld verandert en omdat we ons ontwikkelen in een richting waarin sprake is van multischaligheid.’

Interview door Lydia Lijkendijk t.b.v. Jaarverslag ZKN 2013