Themaplan plaats- en tijdonafhankelijk werkenTerug naar het overzicht

woensdag 30 maart 2016, in Beter Benutten

Het themaplan van koploper provincie Overijssel zet in op plaats en tijd onafhankelijk werken voor haar medewerkers.

Themaplan plaats- en tijdonafhankelijk werken

Binnen Beter Benutten Zwolle Kampen werken we samen met het regionale bedrijfsleven gebiedsgericht aan een bereikbare en gastvrije regio. In Zwolle zijn zes prioritaire gebieden (Hessenpoort, Oosterenk/Vrolijkheid, A28 Centrumzone, Voorst(erpoort), Centrum Zwolle en Hanzeland) benoemd. Kampen heeft Twee prioritaire gebieden (Spoorlanden en industriegebied Zuiderzeehaven/Haatland/De Greente). In deze gebieden werken 16 koploperbedrijven en instellingen gebiedsplannen en/of themaplannen uit die de bereikbaarheid verbeteren.

In deze nieuwsbrief lichten we er één uit. Het gaat om het themaplan van koploper provincie Overijssel. Projectleider Sander Zielman van de provincie licht toe: “Tien jaar gelden zijn we gestart met Het Nieuwe Werken. We willen als organisatie koploper blijven op dit gebied en kijken nu hoe we het nog een stap verder kunnen brengen. Daarbij heeft het knelpunt van het aantal beschikbare parkeerplaatsen en stallingsplekken nadrukkelijk onze aandacht”.

Ambities

De provincie heeft diverse ambities opgesteld waar zij in 2015 wilde staan met het nieuwe werkconcept ‘Het Nieuwe Werken’: ‘Medewerkers hebben de mogelijkheid om plaats- en tijdonafhankelijk te werken. Hierbij worden ze ondersteund door de digitale middelen. Ze kunnen altijd en overal relevante informatie raadplegen en bewerken.

Het Nieuwe Werken is ingezet als instrument om de doelen van de organisatie te realiseren. Er wordt gestuurd op output in plaats van inspanning of aanwezigheid.

De samenwerking met anderen en de interactie met de samenleving is georganiseerd. Er is meer sprake van dialoog in plaats van eenrichtingsverkeer. Verschillende communicatiemiddelen worden hiervoor op maat ingezet. Zij ondersteunen en faciliteren het bereiken van de doelen.’

Knelpunt auto’s en fietsen

Op dit moment doet de provinciale organisatie onderzoek naar het zo efficiënt mogelijk samenwerken op afstand. De belangrijkste reden daarvoor is de bezetting van het gebouw. Veel medewerkers zijn op maandag, dinsdag en donderdag fysiek aanwezig in het provinciehuis en op woensdag en vrijdag ligt dat aantal aanzienlijk lager. Er is dus sprake van piekmomenten qua aanwezige werknemers.

Bezettingscijfers laten zien dat de drukke dagen drukker en de rustigere dagen rustiger worden. Projectleider Zielman vertelt: “Er zijn op piekdagen nog voldoende werkplekken over, maar het aantal parkeerplaatsen voor auto’s en stallingplekken voor fietsen is regelmatig onvoldoende. Enerzijds wil de provincie dit oplossen door in 2016 zestig extra stallingplekken voor fietsen te realiseren. Anderzijds denken wij dat de pieken kunnen worden teruggebracht door de noodzaak tot fysieke aanwezigheid nog kleiner te maken, door medewerkers meer op afstand te laten samenwerken.

Middelen als Smartboards en Smartphones kunnen wellicht nog efficiënter gebruikt  worden. Mensen hoeven dan niet meer perse in het provinciehuis aanwezig te zijn.” In juni zijn de resultaten van het onderzoek naar digitaal samenwerken bekend en deze komen uiteraard ook voor de andere deelnemers van beter benutten beschikbaar.