Bereikbaarheid en mobiliteitTerug naar programmalijnen

Een goede bereikbaarheid van Zwolle Kampen Netwerkstad en het nog verder verbeteren daarvan. Dat is waar het in deze programmlijn om gaat.

Naast de provincie Overijssel en de gemeenten Zwolle en Kampen nemen ook vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en Prorail deel. Het project Minder HinderTeam is structureel geworden. De Studie doortrekking Kamperlijn is afgerond. Nieuw is het project Beter benutten. Dit project heeft een sterke relatie met het project Ketenmobiliteit van de Provincie. Omdat deze provinciebreed is opgezet beschrijven we dit project hier niet.

Ambitie

De best bereikbare netwerkstad van Nederland op een knooppunt van openbaar vervoerlijnen en weg- en water-infrastructuur.

Programmaleider

Gerald Zwarthoff (provincie) telefoon 038 4998899