Sterke stedenTerug naar programmalijnen

Deze programmalijn richt zich op de versterking van de centrumfunctie en de ruimtelijke structuur van Zwolle Kampen Netwerkstad

De steden

Het bestuursteam Sterke Steden richt zich vooral op het aanjagen van nieuwe ontwikkelingen die nog onvoldoende zijn geborgd in lopende projecten en programma’s.

Ambitie

Door kwaliteit van woon- en werkmilieu en voorzieningen de meest aantrekkelijke Netwerkstad van Noord- en Oost Nederland  zijn. Het versterken van de ruimtelijke structuur van de netwerkstad gericht op een beter vestigingsklimaat. Het benutten van de economische en groenblauwe potenties, de missie van ‘sterke steden’.

Initiatieven

Organische gebiedsontwikkeling

Nu er zekerheid ontstaat over de toekomst van de Kamperlijn is het interessant te verkennen welke gebiedsstrategieën rond de Kamperlijn kunnen worden opgevat en welke reeds gezamenlijk opgepakte acties nieuwe impulsen verdienen. Gelet op een aantal ontwikkelingen is het op gang brengen van organische gebiedsontwikkeling in een concrete casus interessant. Organische gebiedsontwikkeling is het actuele antwoord op stagnerende gebiedsontwikkeling (als gevolg van de economische crisis) en wordt ook gevoed door de wens om stedelijke ontwikkeling meer vanuit lokale waarden en het principe van de participatiesamenleving vorm te geven. Belangrijkste kenmerken van deze aanpak: adaptieve planvorming, tijdelijke functies en creatief hergebruik als aanjager van bedrijvigheid en organische groei, nieuwe combinaties van functies maken, lokale gemeenschappen (mede-)eigenaar van gebieden maken. Sterke Steden is hier in het gebied Bolwerk/Buitenwacht mee aan de slag gegaan.  Meer info over dit project treft in de groene kolom, u rechts op deze pagina, aan..

Vernieuwing MIRT en vervolg

Met de vernieuwing van het MIRT wordt ingespeeld op een aantal veranderingen van zowel de overheid zelf als in de samenleving. Het Rijk werkt samen met regionale partners aan een programma gericht op de vernieuwing van het MIRT waarbij het accent verschuift van projecten naar opgaven en van onderhandeling naar dialoog. Daarnaast verandert de focus op de inzet van financiële middelen naar een breder inzet van instrumenten. Sterke Steden bereid een aanpak voor die inspeelt op deze ontwikkeling. Meer info over dit project treft in de groene kolom, u rechts op deze pagina, aan.

Ambtelijk team

Syb Tjepkema (Zwolle), Aart Kinds (provincie), Kees Brugman (Kampen) voorzitter, Janneke Scholten (Kampen), Marnix Meijer (Zwolle), Kees Praamstra (Programmamanager ZKN)

Bestuurlijk team

Gerrit Jan Veldhoen (Kampen) voorzitter, Monique van Haaf (provincie), Ed Anker (Zwolle) Kees Brugman (Kampen) secretaris, Kees Praamstra (Programmamanager ZKN) adviseur.

Programmaleider

Kees Brugman (Kampen) 038 3392825 / 06 13697705