Organische gebiedsontwikkeling in de NetwerkstadAndere projecten Sterke steden

Beschrijving

Nu er zekerheid ontstaat over de toekomst van de Kamperlijn heeft het Bestuursteam Sterke Steden besloten  mogelijke gebiedsstrategieën rond de Kamperlijn als de ZKN-partners te verkennen. De basis voor het denken over gebiedsontwikkeling langs de Kamperlijn is het bijzondere karakter van de lijn zelf. De lijn maakt de band tussen de steden Zwolle en Kampen voelbaar. Negen minuten reisafstand tussen station Kampen en station Zwolle maakt Kampen tot een interessant woon-, winkel en recreatiemilieu voor mensen die in Zwolle werken en studeren en vice versa. Vanuit toeristisch oogpunt bezien vormt ‘het Kamperlijntje’ een sfeervolle verbinding tussen twee prachtige parels in de IJsseldelta. De ontwikkeling van een gebiedsstrategie Kamperlijn heeft als aanjager gefunctioneerd van organische gebiedsontwikkeling in de Netwerkstad.

Organische gebiedsontwikkeling als nieuwe benadering

ZKN ziet in organische gebiedsontwikkeling het actuele antwoord op stagnerende gebiedsontwikkeling (als gevolg van de economische crisis). Deze wijze van gebiedsontwikkeling biedt mogelijkheden om aan te sluiten bij de wens om stedelijke ontwikkeling meer vanuit lokale waarden en het principe van de participatiesamenleving vorm te geven. Belangrijkste kenmerken van deze aanpak zijn: adaptieve planvorming, tijdelijke functies en creatief hergebruik als aanjager van bedrijvigheid en organische groei, nieuwe combinaties van functies maken, lokale gemeenschappen (mede-)eigenaar van gebieden maken.
Langs de Kamperlijn ontstaan mogelijkheden om stapsgewijs aan de slag te gaan met organische gebiedsontwikkeling in de netwerkstad.

Doelen

ZKN richt zich op een viertal strategische lijnen naar de toekomst.

  • Profiteren van strategische ligging
  • Blijven inzetten op regionale bereikbaarheid
  • Wateropgave benutten als kans
  • Profileren als innovatieve vestigingsplaats

In het proces van organische gebiedsontwikkeling rond de Kamperlijn koppelen wij als het ware 2 van deze 4 lijnen. Het profiteren van onze strategische ligging krijgt inhoud door gebiedsontwikkeling op knooppunten en sluit naadloos aan bij een belangrijke impuls op de regionale bereikbaarheid (elektrificatie en toekomstbestendigheid Kamperlijn).

Gewenste resultaten

Met een pilot van organische gebiedsontwikkeling (Bolwerk/Buitenwacht Kampen) lessen trekken en bezien of en in hoeverre de conclusies aanknopingspunten bieden om in Stadshagen en Spoorzone Zwolle een proces van organische gebiedsontwikkeling op gang te brengen.

Vervolg

De projecten Spoorzone en Stadshagen maken gebruik van de leereffecten die zijn opgedaan in het process Bolwerk/Buitenwacht. Hiermee wordt organische gebiedsontwikkeling ook in Zwolle verder doorontwikkeld. De lijnorganisaties van Kampen en Zwolle pakken dit verder op.

Procesorganisatie

Kernteam Sterke Steden met ondersteuning door Frans Soeterbroek, de Ruimtemaker

Informatie

Kees Brugman, programmaleider Sterke Steden c.brugman@kampen.nl 06 13697705


Nieuws

  • Geen resultaten gevonden