Vernieuwing MIRTAndere projecten Sterke steden

Beschrijving

MIRT is het uitvoeringskader van het Ministerie van I&M voor alle projecten op het gebied van infrastructuur en ruimte. Het rijk wil van het MIRT een dynamisch en flexibel instrument maken. De drie kernbegrippen daarbij zijn: samenwerking, brede gebiedsgerichte blik, flexibiliteit. Deze ontwikkeling van het MIRT wordt 'Vernieuwing MIRT'genoemd.
Bekijk hier meer informatie over MIRT

De programmalijn “Sterke Steden” van ZKN ziet in de vernieuwing van het MIRT kansen om samen met het Rijk en eventueel andere gemeenten, organisaties en marktpartijen in de regio, de uitvoering van de bestaande gebiedsagenda een verdere impuls te geven. Ze ziet hierin een trekkende rol voor zichzelf op het gebied van organische gebiedsontwikkeling en voor een integrale benadering van de thema’s in het ruimtelijk domein in het MIRT (bereikbaarheid, groen, water en duurzaamheid) en mogelijk daarbuiten (zoals wonen en economie). De programmalijn 'Bereikbaarheid en mobiliteit' blijft haar trekkende rol vervullen voor de inbreng voor het onderdeel mobiliteit in het MIRT door met name het project Beter Benutten. Uiteraard moet dit onderling goed worden afgestemd.

Er zijn vanuit ZKN al voorbeelden die gebruik maken van de vernieuwende werkwijze zoals het Rijk die voorstaat, zoals Beter benutten, IJsselvechtdelta klimaatactieve regio en Energietransitie. Wij positioneren ons als innovatieve en creatieve regio die laat zien dat het in staat is om samen met bedrijven en organisaties problemen snel en effectief aan te pakken en oplossingen uit te voeren en financieren. Er is met andere woorden “doekracht”.

Bekijk hier de publicatie die 27 oktober 2014 is aangeboden aan minister Schulz.

Doel

Het MIRT is een middel om te komen tot:
Regioperspectief: De huidige innovatie aanpak in ZKN nog verder versterken
Rijksperspectief: Rijksdoelen te  realiseren en te leren van deze aanpak

Resultaten

De kennis en ervaring die is opgedaan in Beter Benutten is ingebracht in het Programma IJssel-Vechtdelta. De doekracht van ZKN is onder de aandacht gebracht bij de ministeries I&M en EZ.
De werkwijze, het organiseren van brede thematische bijeenkomsten met relevante partners, is succesvol gebleken.
Bekijk hier het Beeldverslag van de werksessie ZKN-Sterke Steden 09-10-15

Vervolg

Het bestuursteam Sterke Steden faciliteert thematische bijeenkomsten met relevante partners. Hierbij denken wij in kansen en niet alleen binnen het grondgebied van Zwolle en Kampen. De inhoud is leidend.

Informatie

Syb Tjepkema (projectleider), 038 498 2133


Nieuws

  • Geen resultaten gevonden